Småjobbsentral

Aukra frivilligsentral har no etablert ein småjobbsentral. Treng du hjelp til små oppdrag heime kan du ta kontakt med Jens Petter på frivilligsentralen.
  Vi formidlar småjobbar som:
- Klipping av gras
- Enkle malararbeid
- Småreparasjonar
- Bæring stabling av ved
- Lett snørydding
- Barnepass
- Lett hagearbeid

Me treng òg ungdommar som ønsker å ta på seg oppdrag.

Ring gjerne for meir informasjon på tlf 469 46 044 (Aukra frivilligsentral) eller kikk innom ein av dei næraste dagane. Her vil du få registreingsskjema for å få registrert ein jobb, eller for å melde deg som småjobbar.

Betalinga skjer direkte mellom oppdragsgjevar og ungdom etter gjeldande satsar.
2019 © Aukra frivilligsentral