Utleige lokaler

Aukra frivilligsentral leiger ut lokaler til selskap, barnedåp, konfirmasjon osb.

Ta kontakt med Jens Petter på sentralen for meir informasjon.

Telefon 469 46 044 eller på epost jens.petter.kjoll@aukra.kommune.no

Minner om at frivillige lag og organisasjoner fritt kan låne møterommet til styremøter o.l.

2019 © Aukra frivilligsentral